Home.Program.Information.Page 15.Byggeprojekter.

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Onsdag den 27. Maj kl. 19.30

 

Dagsorden iflg.vedtægterne:

 

 

                         Valg af dirigent

                         Formandens beretning

                         Fastsættelse af kontingent

                         Indkomne forslag og vedtægtsændringer

                         Valg af formand

                         Valg af bestyrelse (På valg er OZ9IS)

                         Valg af revisor

                         Eventuelt

 

 

Indkomne forslag skal være formanden ihænde senest den 6. Maj 2020

 

Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig!