Home.Program.Information.Byggeprojekter.

OZ5VF er et genudstedt kaldesignal. OZ5VF har tidlige været tildelt en radioamatør

i det stor Københavnske område. Den oprindelige indehaver har ikke aktiveret kalde-

Signalet siden midten af 1950érne.

 

Afdelingen har valgt lige netop OZ5VF, da det med suffixet VF relaterer til Vestfyn og

Fem tallet relaterer til EDR´s 5. Kreds, der var Fyn og øerne inden det blev lavet om til

Region Syddanmark.

 

Vi håber at vores valg af kaldesignal ikke virker anstødene, og vil påse at aktivitet med dette udøves i den bedste amatørradio ånd.

 

Vi mener at en QSO bekræftes med et QSL kort, derfor vil vi opfordre til hvis du skulle opnå kontakt med vor station, at sende QSL. Dette vil blive besvaret fortrinsvis via EDR´s QSL central, men direkte QSL med frankeret svarkuvert - besvares naturligvis direkte.

 

Den 28. Oktober 1998 afholdtes stiftende generalforsamling af EDR Vestfyn afdeling.