Home.Program.Information.Byggeprojekter.Kontakt os.
Ret til ændringer forbeholdes !
Til nogle få af vores arrangementer er
Tilmelding nødvendig.
Du kan tilmelde dig her:

Tilmelding!


På vores klubaftener
Serveres der:
1 øl/vand
Kaffe/the + 1 stk. Brød.
Pris ialt kr. 20.-
 
09.8. Indtryk fra Thorsminde
16.8. Hvad forventer du vi skal i år?
23.8. Ingen klubaften
30.8. Arduino aften

02-03.9 Fieldday
           Som i de seneste år, foregår det på
           formandens græsplæne, hvor 20 meter
           antennen er rejst og der er kommet
           benzin på generatoren.
            Lørdagen er som sædvanlig med XYL
            og der er lidt lækkert til ganen.
           HUSK TILMELDING
              SENEST DEN 30. AUGUST TIL FORMANDEN!

06.9. QSL kort skrives
13.9. Alm. klubaften
20.9. Hjælp til dine konstruktioner
27.9. Arduino aften