Home.Program.Information.Page 15.Byggeprojekter.
Ret til ændringer forbeholdes !
Til nogle få  af vores arrangementer er
Tilmelding nødvendig.
Du kan tilmelde dig her:

Tilmelding

På vores klubaftener
Serveres der:
1 øl/vand
Kaffe/te/Brød.
Pris ialt kr. 20.-
 

13.05 Klubaften

20.05 Klubaften

27.05 Ordinær Generalforsamling

         Af hensyn til forplejningen

         Er tilmelding nødvendig.

         Tlf. 4082 3677

03.06 Afslutning

         Tilmelding nødvendig.

         Tlf. 4082 3677

Se under aktuelle projekter...