Home.Program.Information.Byggeprojekter.Kontakt os.
Ret til ændringer forbeholdes !
Til nogle få af vores arrangementer er
Tilmelding nødvendig.
Du kan tilmelde dig her:

Tilmelding!


På vores klubaftener
Serveres der:
1 øl/vand
Kaffe/the + 1 stk. Brød.
Pris ialt kr. 20.-
 

Klubstart den 5. august
med udflugt til
STRANDINGSMUSEET
I THORSMINDE
med XYL.

Sæt kryds i kalenderen og HUSK tilmelding.
Nærmere følger!
09.8. Indtryk fra Thorsminde
16.8. Hvad forventer du vi skal i år?
23.8. Gennemgang af OZ