Home.Program.Information.Byggeprojekter.
Ret til ændringer forbeholdes !
Til nogle få  af vores arrangementer er
Tilmelding nødvendig.
Du kan tilmelde dig her:

Tilmelding

På vores klubaftener
Serveres der:
1 øl/vand
Kaffe/te/Brød.
Pris ialt kr. 20.-
 

04.03 Klubaften

11.03 Klubaften

18.03 Klubaften

25.03 Klubaften

Se under aktuelle projekter...