Home.Program.Information.Byggeprojekter.antenner 1990-2014.
Ret til ændringer forbeholdes !
Til nogle få  af vores arrangementer er
Tilmelding nødvendig.
Du kan tilmelde dig her:

Tilmelding

På vores klubaftener
Serveres der:
1 øl/vand
Kaffe/te/Brød.
Pris ialt kr. 20.-
 

08.01 Klubstart

15.01 Vi installere Linux på din

         Gamle computer, og den bliver

          Som ny....

22.01 Alm. Klubaften

29.01 Alm. Klubaften

02.02 Amatørtræf hos OZ3EDR

        ( se forside)

05.02 alm. klubaften

Altid gang I et eller andet.
Selv om det ikke fremgår her!