Home.Program.Information.Byggeprojekter.Kontakt os.
Ret til ændringer forbeholdes !
Til nogle få  af vores arrangementer er
Tilmelding nødvendig.
Du kan tilmelde dig her:

Tilmelding!


På vores klubaftener
Serveres der:
1 øl/vand
Kaffe/te/Brød.
Pris ialt kr. 20.-
 
08.08.18 Klubstart
15.08.18 Sommerudflugt til
               Industrimuseet i Horsens!
              Nærmere følger.
22.08.18 Klubaften
              
 

     Vi laver mange forskellige ting. Såsom:
    SDR. transciever -Målesender -
    Fejlfinding - Måle aftener - Arduino -
    o.m.a.
-altid gang i et eller andet!!!